Verder komen met

nieuw
perspectief

Geeft antwoord op de vraag in welke richting en hoe u uw carrière, uw loopbaan het beste kunt voortzetten. Het kan in elke fase van uw carrière gewenst zijn.

Kenmerkend voor de loopbaan heroriëntatie bij TOMEE is dat alles bespreekbaar is. Ook de balans tussen werk en privéleven.

Er wordt naar u geluisterd en er wordt doorgevraagd, zodat u steeds duidelijker krijgt wat u wilt en waar uw mogelijkheden en beperkingen liggen. Samen maken wij uw keuzemogelijkheden zichtbaar. Aan u om een besluit te nemen en tot actie over te gaan.

Loopbaanadvies

Wat kan ik, wat wil ik, waar liggen mijn kansen?

Met deze vragen als leidraad krijgt u helder hoe u het beste uw loopbaan kunt voortzetten. Het programma is een time-out voor doorlichting van de loopbaan, vaststelling van de ambitie en herijking van eerdere keuzen. U krijgt een scherper en realistischer inzicht in uw kwaliteiten. De motivatie om in uw eigen functioneren te investeren wordt versterkt. Kansen en perspectieven worden uitgelicht. U ervaart een revitalisering.

Met een loopbaanadvies verkrijgt u en de werkgever een duidelijk inzicht in het pad waarlangs de loopbaan kan worden voortgezet. Het programma wordt afgesloten met een bondige, heldere rapportage.

Loopbaanreflectie

Vastgelopen? Toe aan iets anders? Moet het roer om?

Dit programma is een uitgebreide versie van het loopbaanadvies. Er is ruimte voor intensieve reflectie op vroegere keuzen, herijking van principes en extra aandacht voor vragen over de balans tussen werk en privé, tussen ambities en hindernissen. Herbezinning is de rode draad.

Soms is het noodzakelijk om alles eens goed onder de loep te nemen. En de vraag te stellen: waar gaat het nou echt om? Wat is voor mij wezenlijk? In elke levensfase komt men wel voor deze vragen te staan. Het programma biedt u de ruimte om daar uitgebreid bij stil te staan. De begeleider is als coach in staat u te ondersteunen bij werkgerelateerde maar ook zingevingsvragen.

Het programma wordt door sommige van onze cliënten ook wel ervaren als een ‘anti stress-programma’.

Time-out
voor reflectie

Diepgang gecombineerd
met structuur

Informatie aanvragen over
Loopbaanheroriëntatie

Kantoor

Leiden
Crown Business Center Lammenschans
Pompoenweg 3,
2321 DK  Leiden

Gesprekslocaties

Hoofddorp
Siriusdreef 17-27,
2132 WT Hoofddorp

Rotterdam
Lichtenauerlaan 102-120,
3062 ME Rotterdam

Contact opnemen

Telefoonnummer: 06 52 88 74 03
  071  89 00 308

 

E-mailadres:   tomeehfd@tomee.nl

Werken bij Tomee
Bekijk onze vacatures