Privacy verklaring TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen heeft voor het goed kunnen uitvoeren van haar dienstverlening, persoonsgegevens tot haar beschikking en draagt door de aard van het werk bij tot het creëren van nieuwe persoonsgegevens. TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen ziet het als haar verantwoordelijkheid om het ontvangen, verwerken, beheren en gebruiken van deze persoonsgegevens op een vertrouwenwekkende wijze uit te voeren en hiermee uw privacy te beschermen.

Deze privacy verklaring is opgesteld om u te informeren hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacy beleid en geeft u TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.

 1. TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen is een onderdeel van TOMEE CONSULTANCY, kantoorhoudend te Leiden. E-mail: tomeehfd@tomee.nl ; telefoon: 06 52887403.

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen is een adviesbureau met verschillende dienstverlening waaronder loopbaanbegeleiding, assessments en coaching/training. Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening vindt u op onze website: www.tomee.nl

 

 1. Verzameling en verwerking persoonsgegevens

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen verzamelt persoonsgegevens die u zelf aan ons

verstrekt (in gesprekken, via email , onze website of telefoon) of die wij verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen verzamelt en verwerkt een aantal basis persoonsgegevens dat kan worden aan gevuld met extra persoonsgegevens bij de uitvoer van specifieke diensten.

Basis persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats. Emailadres, telefoonnummer privé/werk.
 • Geslacht, geboortedatum, opleidingsniveau, functie en naam werkgever.

Aanvullende gegevens t.b.v. begeleiding/coaching:

 • Dienstverband, arbeidsverleden en werkervaring
 • Curriculum Vitae
 • Gespreks- en reflectieverslagen
 • Antwoorden op vragenlijsten en scores op testen
 • Verslag assessment
 • Inhoud van communicatie (email, correspondentie)

Aanvullende gegevens t.b.v. assessments:

 • Curriculum Vitae
 • Antwoorden op vragenlijsten en scores op testen
 • Gegevens verkregen tijdens rollenspelen en interview
 • Gegevens over functie/vacature van werkgever/opdrachtgever
 • Inhoud van communicatie; sollicitatie correspondentie, e-mails.

Testscores en normering

Zodra de benodigde vragenlijsten zijn ingevuld kunnen de testscores worden berekend. Deze scores worden vergeleken met een normgroep welke op basis van de persoonsgegevens en de doelstelling van het onderzoek wordt bepaald.

 

 1. Bewaartermijn en beveiliging gegevens

Na beëindiging van de werkzaamheden bewaart TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen uw dossier 1 jaar. Na 1 jaar zullen al uw persoonsgegevens en de testscores worden verwijderd en vernietigd, met als gevolg dat rapportages en testgegevens niet langer kunnen worden verstrekt. Tevens heeft u, na het verloop van deze periode, niet langer het recht op inzage en/of afgifte van uw dossier aangezien het dossier niet langer bestaat.

Uw gegevens worden opgeslagen op een eigen “cloud”server van TOMEE. De opgeslagen gegevens zijn beveiligd en niet toegankelijk voor derden. Zonder toestemming hebben derden geen toegang tot uw gegevens.

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen en haar medewerkers zijn te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit werkzaamheden, zoals persoonsgegevens en testgegevens. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over u. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

 

In het kader van haar dienstverlening kan TOMEE persoonsgegevens uitwisselen. TOMEE kan voor haar diensten gebruik maken van de dienstverlening van derden zoals testleveranciers en hun IT systemen, IT leverancier van onze cloud-server en website en ingeschakelde ZZP’ers. Deze derden mogen uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen in onze opdracht verwerken ten behoeve van de dienstverlening van TOMEE.

Met deze leveranciers heeft TOMEE een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Indien er een juridisch geschil optreedt of TOMEE aan een wettelijke verplichting moet voldoen, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen zal uw gegevens nooit verstrekken t.b.v. commerciële of goede doelen.

 

 1. Inzage, wijziging en verwijdering

Indien u daartoe een verzoek indient, wordt na deugdelijke vaststelling van uw identi­teit, binnen een maand na het verzoek inzage in en/of een afschrift van het dossier gegeven.

TOMEE zal uw gegevens wijzigen indien u kan aantonen dat deze onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor de doelstelling van het dossier.

Na een schriftelijk verzoek hiertoe zal TOMEE overgaan tot vernietiging van het dossier.

 

 1. Cookies

Tomee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tomee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Alle TOMEE Psychologen zijn verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en

houden zich aan de beroepscode hiervan.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

TOMEE Loopbaanadviseurs & Psychologen

tomeehfd@tomee.nl