De TOMEE

Functie
Fit Test

Functie Fit Test

Onderstaand vindt u 36 stellingen die betrekking hebben op uw arbeidsomstandigheden. Achter elke stelling kunt u aangeven in hoeverre deze op uw eigen huidige werksituatie van toepassing is. Klikt u daartoe het betreffende cirkeltje aan.

Bijvoorbeeld: Als u vindt dat stelling 1 overeenkomt met uw huidige werksituatie, dan klikt u het cirkeltje in de kolom “Mee eens” aan. Bent u van mening dat deze stelling niet overeenkomt met uw huidige werksituatie, klik dan het cirkeltje “Niet mee eens” aan. Als u het niet weet of niet kunt kiezen, dan klikt u het cirkeltje in de kolom “Neutraal” aan.

Wij raden u aan om een zo eerlijk mogelijk antwoord te geven, dit komt de passendheid van uw rapportage ten goede! Uw testgegevens zijn niet aan derden ter inzage. Slaat u bovendien s.v.p. geen stellingen over.

vraag mee eens neutraal niet mee eens
Ik heb veel overlegmogelijkheden met mijn baas of collega's.
Ik zie er tegenop om aan een nieuwe werkdag te beginnen.
Mijn kwaliteiten en mijn ervaring komen goed tot hun recht in mijn huidige baan.
Ik heb het gevoel dat mijn werkzaamheden weinig gewaardeerd worden.
Als ik in de krant personeelsadvertenties tegenkom lees ik ze altijd even door: je weet nooit wat er tussen zit!
Ik maak me wel eens zorgen over de toekomst van mijn loopbaan.
Tijdens overlegmomenten met mijn baas of collega's komen we zelden tot een oplossing die voor iedereen acceptabel is.
Als ik morgen een grote geldprijs zou winnen, zou ik mijn baan niet direct opzeggen.
Een groot deel van mijn werkzaamheden vind ik niet leuk om te doen.
Ik heb nuttig werk.
Ik weet heel goed wat voor soort werk ik het beste zou kunnen doen.
Ik zal niet snel van baan veranderen, zelfs wanneer ik een goed aanbod zou krijgen.
Ik heb zelden meningsverschillen of conflicten met mijn baas of met collega's.
Vaak moet mijn werk aan tegengestelde eisen voldoen of krijg ik opdrachten die niet verenigbaar zijn.
In mijn werk krijg ik voldoende mogelijkheden om mijn persoonlijke stijl tot uitdrukking te laten komen.
Als ik denk over de toekomst van mijn werk denk ik dat er van alles moet veranderen.
Ik weet niet welk soort werk ik het leukste vind.
Een reorganisatie is meestal niet goed voor je carriëre ontwikkeling.
Ik krijg voldoende ondersteuning van mijn baas en collega's.
Ik haal veel plezier en voldoening uit mijn werk.
Ik denk niet dat ik in een andere baan of een andere organisatie beter tot mijn recht kan komen.
Als ik mijn loopbaan mocht overdoen, zou die er heel anders uit zien.
Ik vind zoveel dingen leuk dat ik niet weet wat ik moet kiezen.
Het maakt niet uit of je hard en goed werkt, je kunt toch zomaar je baan kwijtraken.
Als ik suggesties doe om het werk beter te laten verlopen wordt er zelden naar mij geluisterd.
Op weg naar mijn werk hoop ik dat de dag snel voorbij gaat.
Mijn werk is te weinig afwisselend en hindert mij in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Als ik iemand anders hoor praten over zijn nieuwe baan, dan ben ik jaloers en denk ik bij mezelf: had ik ook maar zoveel plezier in mijn werk...
Ik weet precies wat mijn kwaliteiten zijn.
Ik kan me niet voorstellen dat ik ontslagen zal worden. Ik ben te waardevol voor de organisatie. Bovendien zijn mijn beoordelingen altijd positief.
Wanneer het slecht gaat met onze organisatie, gaat mij dat aan het hart.
Als ik vrij ben, vind ik het leuk om over mijn werk te vertellen.
Anderen, die politieke spelletjes spelen, krijgen veel meer waardering en betere functies dan ik.
Ik vind mijn werk erg interessant.
Ik weet niet goed wat er allemaal mogelijk is op de arbeidsmarkt voor iemand met mijn persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring.
De resultaten van mijn afdeling zijn niet best. Het zou me niets verbazen als er mensen ontslagen zullen worden. Misschien hoor ik daar dan wel bij...

U ontvangt het resultaat van de test per email.
Wilt u hiervoor onderstaand formulier invullen.

Vragen over de test?

Telefoonnummer:
06 52 88 74 03 of
071 89 00 308

E-mailadres:
tomeehfd@tomee.nl