Hoe werkt een

assessmentdag

Wanneer u bij TOMEE een assessment gaat doorlopen, dan neemt dat een gehele dag in beslag. U heeft daardoor ruim de tijd om u te concentreren op het programma van die dag, waardoor wij een zo goed mogelijk beeld van u krijgen. De dag kan verschillende activiteiten omvatten, afhankelijk van de specifieke vragen waar het onderzoek antwoord op moet geven. Deze vragen worden geformuleerd door de opdrachtgever.

Een diepte-interview met de psycholoog maakt standaard onderdeel uit van het programma. Daarnaast kan er sprake zijn van een schriftelijke voorbereidingsopdracht die u bij de uitnodiging ontvangt. Op de dag van het assessment kunt u verder o.a. persoonlijkheidsvragenlijsten, cognitieve capaciteitentesten en praktijksimulaties verwachten. Deze zijn er in allerlei soorten en maten. Onderstaand geven wij u aan de hand van enkele voorbeelden alvast een idee van de verschillende testen en vragenlijsten.

Meten
om te groeien

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Er zijn diverse persoonlijkheidsvragenlijsten die met elkaar gemeen hebben dat zij aan de hand van een groot aantal vragen een beeld vormen van (aspecten van) uw persoonlijkheid. TOMEE maakt gebruik van wetenschappelijk gevalideerd materiaal dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Bij deze vragenlijsten krijgt u een groot aantal uitspraken voorgelegd, waarbij u moet aangeven of de betreffende uitspraak op u van toepassing is. Het kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop u met stressvolle situaties omgaat, of op welke manier u iets voor elkaar probeert te krijgen. Deze vragenlijsten kennen geen tijdslimiet en ook geen juiste of verkeerde antwoorden. Het is de bedoeling dat u de vragen invult op basis van uw eerste indruk en dat u de vragen vlot afhandelt. Dat levert het beste resultaat op.

Enkele voorbeelden van de vragen die u kunt verwachten:

‘Ik houd ervan veel mensen om me heen te hebben.’

‘Ik houd er van problemen of puzzels op te lossen.’

‘Ik ben een vrolijk en levendig iemand.’

Cognitieve capaciteitentesten

Cognitieve capaciteitentesten

Op basis van diverse cognitieve capaciteitentesten bekijken we welk werk- en denkniveau u heeft. TOMEE maakt daarbij gebruik van een uitgebreid scala van testen dat wetenschappelijk is gevalideerd en speciaal voor dit doel ontwikkeld. Afname kan zowel met behulp van de computer als handmatig plaatsvinden. Bij sommige testen is er sprake van een tijdslimiet. Dit wordt dan duidelijk aangegeven.

Een paar voorbeelden van de vragen die u kunt verwachten:

VRAAG: “Welk woord komt het meest logisch op de plaats van het vraagteken?”

AVOND staat tot DINER is als OCHTEND staat tot ?

A) DAGSOEP     B) MENU     C) ONTBIJT     D) TIJDSTIP

Het juiste antwoord is C) ONTBIJT.
Uitleg: Net zoals je in de avond het diner hebt, zo vindt in de ochtend het ontbijt plaats.

VRAAG: “Welke tekening hoort logischerwijze in het laatste vakje?”

voorbeeldvraag-2
Het juiste antwoord is C. Uitleg: In elk volgend vakje komen er steeds 2 strepen bij. Antwoord A, B en D vallen af.

VRAAG: “Welke figuur kun je vouwen met onderstaand patroon?”

figuren-vouwen
A              B               C               D

Het enige juiste antwoord is in dit geval   A

Praktijksimulaties

Praktijksimulaties

De praktijksimulaties (ook wel rollenspel genoemd) worden gebruikt om zichtbaar te maken hoe u in bepaalde praktijksituaties te werk gaat. U kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin u een verkoopgesprek moet voeren met een klant/opdrachtgever, of een functioneringsgesprek met een medewerker, of gewoon een gesprek waarin u iets van een collega gedaan moet zien te krijgen. Het kan ook gebeuren dat u iets moet presenteren, of een vergadering moet voorzitten, etc. De situaties waar u mee te maken krijgt, hangen samen met de specifieke vraagstelling van het onderzoek. U krijgt steeds de tijd om u op de situatie voor te bereiden aan de hand van schriftelijke informatie. Vervolgens speelt de praktijksimulatie zich af, waarbij u te maken krijgt met één (of meerdere) personen. Door ook gebruik te maken van getrainde assessment-acteurs, die verschillende persoonlijkheden kunnen neerzetten, worden de praktijksimulaties vaak als levensecht ervaren

Afsluiting assessmentdag

Aan het slot van de assessmentdag bespreekt de psycholoog de bevindingen met u. Hij/zij licht aan de hand van de resultaten toe welke conclusies getrokken kunnen worden. U kunt vanzelfsprekend aanvullende vragen stellen. Dit is slechts een globale terugkoppeling omdat voor de schriftelijke rapportage een grondige analyse van alle gegevens noodzakelijk is. Hij legt ook uit hoe de verdere procedure gaat. Vervolgens vraagt hij u of u toestemming wilt geven om de beknopte bevindingen telefonisch door te geven aan de opdrachtgever. Hiertoe dient u een formulier te ondertekenen omdat wij uw besluit graag schriftelijk van u ontvangen.

Nadat u het opgestelde rapport heeft gelezen, geeft u aan of wij het rapport ook mogen verzenden aan de opdrachtgever. Ook die toestemming ontvangen wij graag schriftelijk. De reden voor de schriftelijke toestemming voor zowel de telefonische terugkoppeling aan de opdrachtgever, als de toezending van het rapport is dat u beide kunt blokkeren. Wij houden ons daaraan omdat wij werken volgens de betreffende NIP-code. U krijgt als cliënt in ieder geval een exemplaar van het rapport. Wellicht ten overvloede geven wij aan dat de tekst van het rapport niet onderhandelbaar is. Dat is een garantie voor u en de opdrachtgever. Wel heeft u altijd de gelegenheid om een aanvullend schrijven op te stellen naar aanleiding van het rapport. Op uw schriftelijke verzoek voegen wij dit aanvullend schrijven bij het rapport aan de opdrachtgever. TOMEE is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die de opdrachtgever neemt op basis van de rapportage of op basis van het feit dat het rapport niet mag worden verzonden.

U heeft recht op een persoonlijke nabespreking van de rapportage. U hoeft alleen maar een afspraak hiervoor te maken.

Zekerheid over
de beste match

Tip

Wij raden u aan om de assessmentdag te beschouwen als een normale werkdag en u daar ook naar te kleden.

Kantoor

Leiden
Crown Business Center Lammenschans
Pompoenweg 3,
2321 DK  Leiden

Gesprekslocaties

Hoofddorp
Siriusdreef 17-27,
2132 WT Hoofddorp

Rotterdam
Lichtenauerlaan 102-120,
3062 ME Rotterdam

Contact opnemen

Telefoonnummer: 06 52 88 74 03
  071  89 00 308

 

E-mailadres:   tomeehfd@tomee.nl

Werken bij Tomee
Bekijk onze vacatures